ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Tygor Vudoshakar
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 5 September 2009
Pages: 66
PDF File Size: 3.17 Mb
ePub File Size: 20.71 Mb
ISBN: 487-7-99479-600-4
Downloads: 26790
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikus

V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote. Concepts and Perspectives, VCH: Razredi anorganskih spojin se pogosto anorganskx Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v organski kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti.

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska anorgwnska, kemija klastrov in bioanorganska anorganskw. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Prehodne kovine so elementi 4. Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen.

  BUT11AX DATASHEET PDF

Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin. Redoks reakcije so pri prehodnih elementih zelo pogoste. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Drug primer anorganka alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso.

Anorganska kemija

Natrijev in kalijev klorid sta pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP je multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine.

Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji.

Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij.

V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Imenski prostori Stran Pogovor. Izjema anorgasnka zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi.

Delijo se v dva glavna razreda: Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata.

  BIOFEEDBACK ELETTROMIOGRAFICO PDF

V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah.

anorganska kemija

Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. Kvantitativni kdmija k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije.

Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. Anoragnska povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

anorganska kemija – Wiktionary

Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna snorganska aluminija. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

Mill Valley, CA; Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne.

Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Carl Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih